30/7/12

Απίστευτο αλλά αληθινό !


Οι άνθρωποι του Δήμου , που κατασκεύασαν το νέο website (www.zografou.gov.gr) , μας ενημέρωσαν ότι το κόστος έφτασε στο ιλιγγιώδες ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ. Το προηγούμενο website (www.zografou.gr) που επίσης διατηρείται στο διαδίκτυο κόστισε περίπου διακόσιες τριάντα χιλιάδες (230.000) ευρώ !!!!!!!!!!
Είπατε τίποτε ;

26/7/12

Μπράβο !


Πολύ σημαντική επιτυχία της δημοτικής αρχής


Τελικά η συνέπεια , η μεθοδικότητα και η επίδειξη πνεύματος συνεργασίας επιβραβεύονται. Μετά από τη συστηματική , οργανωμένη και προσεκτική  προσπάθεια της δημοτικής αρχής και σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων , ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας ενέκρινε τις μελέτες έργων για την περιοχή του άλσους Ιλισίων και της πλατείας Κολοκοτρώνη. Με την έγκριση της μελέτης γίνεται πλέον εφικτός ο στόχος για την κατασκευή και των τριών παιδικών χαρών  (Ζώγκου και Α. Παπανδρέου, Γκανογιάννη και Παναγούλη, Βενιζέλου και Χρυσίππου) που ήταν ενταγμένες στον αρχικό σχεδιασμό το έργου. Μετά και από την επικείμενη έγκριση από την αρμόδια διαχειριστική αρχή ανοίγει πλέον ο δρόμος για πλήρη αξιοποίηση των χώρων αυτών προς όφελος των κατοίκων και της πόλης γενικότερα.

16/7/12

Βίλα Ζωγράφου : Το πόρισμα των ελεγκτών-επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης Ουρανίας Κατσικά και Ιωάννη Σελίμη

Αναδημοσιεύουμε από το www.aftodioikisi.gr και το www.zografoubloging.wordpress.com   το πόρισμα των ελεγκτών-επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης Ουρανίας Κατσικά και Ιωάννη Σελίμη

«Η επιβεβαίωση ότι για να ληφθεί το δάνειο του Δ. Ζωγράφου ύψους 25 εκατ. ευρώ από την τότε ιδιωτική αυστριακή τράπεζα (πλέον κρατική) KommunalΚredit Bank ο τότε δήμαρχος και σήμερα επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γιάννης Καζάκος είχε ακολουθήσει παράνομες διαδικασίες, έρχεται με τον πιο επίσημο τρόπο από το πόρισμα των ελεγκτών-επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης Ουρανίας Κατσικά και Ιωάννη Σελίμη.
Ένα πόρισμα που αποκαλύπτει σήμερα η aftodioikisi.gr και  ήρθε ως αποτέλεσμα των ελέγχων μετά την αποστολή του σχετικού φακέλου από το Δήμο Ζωγράφου σε όλες τις αρμόδιες αρχές.
Στο πόρισμα, ο μόνος λόγος που δε καταλογίζεται πειθαρχική ευθύνη στον τότε δήμαρχο είναι λόγω παρέλευσης... τριετίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις περιγραφές των επιθεωρητών διαφαίνεται καθαρά πως ο Γ. Καζάκος λειτουργούσε ως «αυτοκράτορας», καθώς δε λάμβανε υπόψη του καμία απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ή δεν το ρωτούσε καν. Να σημειωθεί ότι από τα 25 εκατ. ευρώ, τα 19,4 εκατ. ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά της Βίλας Ζωγράφου και τα 5,6 για αποπληρωμή παλαιότερων δανείων (εδώ).
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για το δάνειο που μαζί με αυτό του Δήμου Αχαρνών που παραλίγο να μπλοκάρουν την πέμπτη δόση τον Ιούλιο του 2011.
Καμία πειθαρχική ευθύνη λόγω... παραγραφής
Στα συμπεράσματα των ελεγκτών-επιθεωρητών, διαπιστώνονται διοικητικές ευθύνες από τη διοίκηση Καζάκου, αλλά «τυχόν πειθαρχικές ευθύνες αιρετών οργάνων του Δήμου Ζωγράφου για πράξεις ή παραλείψεις που αναφέρονται στην παρούσα (σ.σ.: έκθεση) δεν αναζητούνται, διότι υφίσταται παραγραφή αυτών, καθόσον παρήλθε το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 τριετές χρονικό διάστημα από την τελεσή τους».
Όσο για τις ποινικές ευθύνες; Αυτό θα το αποφασίσει ο εισαγγελέας, καθώς η δικογραφία διαβιβάστηκε στο 7ο Προανακριτικό Τμήμα του Πταισματοδικείου Αθηνών προκειμένου να διεξάγει την όλη έρευνα.
Τα συμπεράσματα των
ελεγκτών-επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης
Οι δύο δανειακές συμβάσεις που υπέγραψε ο τότε δήμαρχος Γιάννης Καζάκος με την KommunalΚredit Bank «δεν εισήχθησαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο κατά παράβαση» της νομοθεσίας. «Η μη υποβολή του σχεδίου των δανειακών συμβάσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο συνεπάγεται την ακυρότητα αυτών και επομένως είναι μη νόμιμες οι δαπάνες που απορρέουν σε βάρος τους».
Ο δήμαρχος Ζωγράφου (σ.σ.: Γιάννης Καζάκος), «παρά την προαναφερόμενη παράλειψη και τις επιφυλάξεις που εξέφρασε η Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου ως προς τη νομιμότητα έκδοσης και πληρωμής χρηματικών ενταλμάτων για την εξυπηρέτηση των δανείων, έδωσε εντολή στην αρμόδια υπηρεσία να προβεί σε αυτές τις ενέργειες, οπότε και καταβλήθηκαν τα αντίστοιχα ποσά».
Ο δήμαρχος Ζωγράφου (σ.σ.: Γιάννης Καζάκος) «προέβη στην υπογραφή της σύμβασης; αγοράς του επίμαχου ακινήτου (σ.σ. Βίλα Ζωγράφου), παρότι δεν είχε εκπληρωθεί ο όρος που τέθηκε με την υπ' αριθμ. 290/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον οποίο η συγκεκριμένη αγορά θα πραγματοποιούνταν στην περίπτωση επαναφοράς των χρήσεων του ακινήτου στο καθεστώς του Πολεοδομικού Κέντρου, μετά από απόφαση του ΣΤΕ, η οποία αναμενόταν και με την οποία θα κρινόταν αίτηση ακύρωσης της απόφασης του Νομάρχη περί χαρακτηρισμού της έκτασης ως χώρου κοινόχρηστου πρασίνου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, η οποία εκδόθηκε πριν τη σύναψη της δανειακής σύμβασης και την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς του ακινήτου, ακυρώθηκε μεν η απόφαση του Νομάρχη -σημειωτέον, λόγω αναρμοδιότητας του συγκεκριμένου οργάνου- ταυτόχρονα όμως, έως την πολεοδομική ρύθμιση του θέματος από το αρμόδιο όργανο (έκδοση Π.Δ.), απαγορεύτηκε οποιαδήποτε δόμηση και έκδοση οικοδομικών αδειών στο συγκεκριμένο ακίνητο και συνεπώς, οι χρήσεις του ακινήτου δεν επαναφέρθηκαν στο προηγούμενο καθεστώς του Πολεοδομικού Κέντρου, ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης αγοράς από το Δήμαρχο».
Σύμφωνα πάντα με το πόρισμα των επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης Ουρανίας Κατσικά και Ιωάννη Σελίμη «οι όροι της αγοραπωλησίας του ακινήτου, με τους οποίους προβλεπόταν ανέγερση εμπορικού κέντρου κ.λπ. Ήταν ανεφάρμοστοι πολεοδομικά, δεδομένης της ήδη εκδοθείσας απόφασης του ΣτΕ, με την οποία ρητά απαγορευόταν κάθε οικοδομική δραστηριότητα σε αυτό».
Η προφορική εισήγηση του Γιάννη Καζάκου, «όπως αυτή αποτυπώνεται στην υπ' αριθμ. 399/2007 απόφαση του Δ.Σ., αλλά και όσα αποφασίστηκαν σε αυτή, δεν αντιστοιχούν σε όσα έχουν καταγραφεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 16ης Συνεδρίασης/5-7-2007 του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία είναι εξαιρετικά σύντομα και αόριστα και δε γίνεται σε αυτά ρητή αναφορά ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός συνδέεται με την αγορά του συγκεκριμένου ακινήτου, καθώς και ότι ο Δήμαρχος εξουσιοδοτείται να προβαίνει στις ενέργειες που περιγράφονται στην ως άνω απόφαση, τη λήψη της οποίας, μάλιστα, αμφισβήτησαν ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι».
Μέρος του δανείου των 5.600.000 ευρώ «και συγκεκριμένα το ποσό των 718.150,88 ευρώ δεν χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό για τον οποίο ελήφθη (αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου). Το ποσό αυτό, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 176 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, δεν επιστράφηκε στο δανειστή, ούτε ελήφθη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να είναι επιτρεπτή η διάθεσή του για άλλο σκοπό, αλλά εγγράφηκε ως ενειδίκευτο έσοδο στην προϋπολογισμό του Δήμου».

8/7/12

H έκθεση «100 Χρόνια από τη γέννηση του Στρατή Τσίρκα Ακυβέρνητες Πολιτείες» στο Φεστιβάλ Τεχνών της Κορώνης

H έκθεση που διοργάνωσε και παρουσίασε το Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου σε συνεργασία με το Β΄ Εργαστήριο Χαρακτικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, για τον εορτασμό των 100 χρόνων από τη γέννηση του Στρατή Τσίρκα (1911-2011), μεταφέρεται για το καλοκαίρι στο Μανιατάκειο Ίδρυμα στην Κορώνη, από 20 Ιουλίου – 30 Αυγούστου 2012 στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Τεχνών που οργανώνει η Κίνηση Πολιτών Κορώνης.

4/7/12

Σπουδαία καλλιτεχνική εκδήλωση


Κέντρο Πρόληψης Δήμου Ζωγράφου – Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο κατάμεστο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζωγράφου παρουσίασε η θεατρική ομάδα της κοινωνική επανένταξης του 18 ΑΝΩ σε διασκευή της τη θεατρική παράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη τη Δευτέρα 2 Ιουλίου στις 21:00.
Την εκδήλωση διοργάνωσε το Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Ζωγράφου, το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης και η Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ με την υποστήριξη του Δήμου Ζωγράφου.
«Μέσα στη θεατρική ομάδα ο θεραπευόμενος μαθαίνει να αναγνωρίζει τη δημιουργική του φύση. Επιτρέπει στον εαυτό του να ορθώσει το ανάστημά του μπροστά σε οποιαδήποτε εμπόδια. Δεν υπάρχουν πλέον αδιέξοδα. Από σκιά που ήταν πριν και παρατηρητής της ζωής οδηγεί τον εαυτό του μέσω της θέλησης και της ομάδας στο προσκήνιο. Βγαίνει στο φως. Γίνεται πρωταγωνιστής».
Μ’ αυτά τα λόγια ο Παναγιώτης Ζαγανιάρης, δραματοθεραπευτής στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ, παρουσίασε στο κοινό που γέμισε ασφυκτικά το θέατρο την προσπάθεια των μελών της θεατρικής ομάδας να ‘κερδίσουν’ τη ζωή δαμάζοντας την τέχνη του θεάτρου.
Για την προσπάθεια αυτή μίλησε η Ευγενία, ένα από τα μέλη της θεατρική ομάδας, προλογίζοντας το έργο:
 «Ό,τι κάνουμε το κάνουμε με πολλή περηφάνια. Είναι δικαίωμα και υποχρέωση για μας. Είναι μια ευκαιρία για τη ζωή μας. Μια ευκαιρία να ακουστεί η φωνή μας. Η μεγαλύτερη ανάγκη μας είναι να ‘μεγαλώσουμε’. Να πλατύνουμε. Να γίνουμε ένα με όλη την κοινωνία. Η ανάγκη μας, τα θέλω μας είναι ίδια και άλλο πια δεν παζαρεύονται γιατί είναι ξεκάθαρα. Θέλουμε τον πολιτισμό μας να τον βλέπουμε και να τον μυρίζουμε παντού γύρω μας. Θέλουμε την τρίτη ηλικία δίχως το φόβο και την αγωνία. Καθάριο να ‘ναι το βλέμμα της μπροστά στο μεγάλο φινάλε. Θέλουμε την παιδεία μας υγιή και ζωντανή. Να μεγαλώνει κοντά μας γιατί είναι το μέλλον μας. Θέλουμε τους μετανάστες συντρόφους στο πλάι μας. Ίδιους με το δικό μας μπόι. Έχουμε δικαίωμα στη ζωή και πάνω απ’ όλα στην αξιοπρέπειά μας. Η θεατρική ομάδα του 18 ΑΝΩ είναι για μας εμπειρία ζωής. Μας έχει βοηθήσει μέσα από τους ρόλους και την ταύτιση που κάνουμε να δούμε πολλά κομμάτια από τον εαυτό μας. Εμπιστευτήκαμε ο ένας τον άλλο σε όλη αυτή την προσπάθεια για το θεατρικό και αγγίξαμε την ιδιαιτερότητα ο ένας του άλλου. Μέσα από το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη ελπίζουμε ότι απόψε θα επικοινωνήσουμε και μαζί σας».

Πράγματι όσοι βρέθηκαν στο θέατρο ένοιωσαν τη συγκίνηση και τη ζεστασιά της επικοινωνίας και της συνάντησης μέσα από τη θεατρική πράξη.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης Δήμου Ζωγράφου Στέργιος Σαππάς, ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο του Κέντρου Πρόληψης στο Δήμο μας εδώ και 12 χρόνια και ιδίως στις δράσεις και τα σεμινάρια ευαισθητοποίησης για εκπαιδευτικούς και γονείς που απευθύνονται σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από τη μόρφωσή τους.
Στη συνέχεια απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης Παναγιώτης Τριανταφύλλου ο οποίος ανέφερε ότι η πρόληψη είναι πιο επίκαιρη από ποτέ στην εποχή της κοινωνικής κρίσης που περνάμε, ενώ έκανε μια αναφορά στο έργο των 71 Κέντρων Πρόληψης σε όλη την Ελλάδα που εργάζονται με όλες τις κοινωνικές ομάδες που συμμετέχουν στην κοινωνικοποίηση των νέων ώστε να ενισχύσουν τις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες των νέων για να μπορέσουν να αντισταθούν στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και σε οποιαδήποτε κοινωνική και ατομική παθογένεια.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Ζωγράφου Κώστας Καλλίρης ο οποίος έκλεισε τη βραδιά ευχαριστώντας τους συντελεστές της παράστασης για τη συγκίνηση που μας πρόσφεραν και δημοτικοί σύμβουλοι από όλες τις δημοτικές παρατάξεις.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των Ναρκωτικών.

Κέντρο Πρόληψης Δήμου Ζωγράφου – Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)
Ανακρέοντος 60, 15771 Ζωγράφου, 210 7473328-9, 7778542 email: kepheo@otenet.gr, www.kepheo.gr2/7/12

Ν. Π. Πολιτισμού & Αθλητισμού ΙΟΥΛΙΟΣ 2012


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   Ν. Π. Πολιτισμού & Αθλητισμού
ΙΟΥΛΙΟΣ   2012
ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

 
7-12 Ιουλίου : «Ραντεβού στις …Οκτώ»   - ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΖΩ (Είσοδος Ελεύθερη)

16-22 Ιουλίου :Εβδομάδα Παραδοσιακού Θεάτρου Σκιών-ΘΙΑΣΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ Ηλία Καρελλά  (Γενική Είσοδος :4€)

 • Ο Καραγκιόζης Υπηρέτης
 • Ο Μέγας Αλέξανδρος και το Φίδι
 • Ο Καραγκιόζης Φούρναρης
 • Ο Σιδερένιος Καπετάνιος
 •  Τα εντάλματα του Καραγκιόζη
 • Ο γάμος του Μπαρμπαγιώργου
 • Ο Καραγκιόζης Προφήτης
23-26 Ιουλίου :Τετραήμερο Κουκλοθεάτρου  (Γενική Είσοδος :5€)

23&24/7 Εικαστικό Θέατρο Κούκλας,  «Πράσσειν Άλογα»
 • Γοργόνα, γοργονίτσα
 • Ο Ζαχαρωζυμωμένος
24&25/7 Η Ομάδα Παιδικού Θεάτρου,  «Οι Αστροναύτες»
 • Το Μαύρο Ψαράκι
 • Μια Φάρμα Για Τα Ζώα

Πολιτιστικός Οργασμός στο Δήμο μας


Ένας mini πολιτιστικός οργασμός παρατηρείται αυτή τη χρονιά στο Δήμο με κινητήριο μοχλό το Νομικό Πρόσωπο Αθλητισμού Πολιτισμού. Αφού την προηγούμενη χρονιά ξεκαθάρισε διοικητικά το τοπίο με την εφαρμογή του Καλλικράτη, φέτος οι δημότες διαπιστώνουν ότι η προσπάθεια του Δήμου για την διάδοση του πολιτισμού, της παράδοσης και της τέχνης είναι περισσότερο έντονη από ποτέ. Ενδεικτικά μόνο, και σε καιρούς πραγματικά χαλεπούς, αναφέρουμε τις μέχρι τώρα εκδηλώσεις χωρίς να γίνεται μνεία στις πολλές επί μέρους εκδηλώσεις των Παιδικών Σταθμών και το Μαθητικό Φεστιβάλ. Δείτε λοιπόν :
Συναυλία του Δημοτικού Ωδείου, Πάρκο Γουδί , στις 10 Ιουνίου
Εκδήλωση για Μ. Θεοδωράκη, Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζωγράφου, στις 12 Ιουνίου
Έκθεση Ζωγραφικής στο Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου  στις 13 Ιουνίου
Έκθεση Ζωγραφικής «ΜΙΚΡΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 9» του Ν.Π. Πολιτισμού στις 14 Ιουνίου
Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, Πάρκο Γουδί – Πλατεία Τερζάκη στις 21 Ιουνίου
Θεατρική παράσταση ΤΡΙΚΥΜΙΑ: Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζωγράφου στις 23-29 Ιουνίου
Μουσική Εκδήλωση ΑΜΕΑ στις 28 Ιουνίου
Εκδήλωση μνήμης και προοπτικής του Ελληνισμού, Πάρκο Γουδί στις 1 Ιουλίου
Και ακόμη δεν μπήκαμε στον Ιούλιο. Έρχονται πολλές και πολύ σημαντικές εκδηλώσεις τους επόμενους μήνες και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ενημερωτικό φυλλάδιο του Νομικού Προσώπου για τις εκδηλώσεις αυτές. Προς το παρόν μπράβο σε όλους τους συντελεστές.