8/1/13

Ανακοίνωση Δημάρχου για τη νέα διάταξη της ομάδας Διοίκησης του Δήμου



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Κατά την διετία που καθορίστηκε από την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την εφαρμογή του “Καλλικράτη”, περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν τεράστιες ανακατατάξεις, αλλαγές και προσαρμογές και μάλιστα σε συνθήκες γενικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η Δημοτική Αρχή προσπάθησε και προσπαθεί να υλοποιήσει το πρόγραμμά της καταγράφοντας αποτελέσματα που δικαιώνουν τις προσδοκίες των δημοτών.
Στο ίδιο διάστημα μπήκαν ισχυρά θεμέλια για την οικονομική εξυγίανση και διοικητική αναδιοργάνωση του Δήμου μας. Θεωρώ δε σημαντική και επιτυχή την προσφορά όλων όσοι εκ μέρους της παράταξής μας ανέλαβαν θέσεις προσφοράς και μάλιστα υπό τις συνθήκες της γενικευμένης κρίσης.
Η παράταξή μας λειτουργεί με βάση τις αρχές του διαλόγου, της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, της εναλλαγής προσώπων και ρόλων και είναι σταθερά απέναντι σε κάθε λογική και πρακτική θεσιθηρίας και μονιμότητας σε προβεβλημένες θέσεις διοίκησης.
Έχω κατ” επανάληψιν δηλώσει δημοσίως ότι εάν εκτιμήσω ως θετική την προσφορά μας στον Δήμο και τον Δημότη, θα διεκδικήσω μέχρι δύο θητείες ως Δήμαρχος. Πιστεύω ακράδαντα ότι όλοι έχουν το δικαίωμα της προσφοράς στην πόλη και ότι δεν υπάρχουν αναντικατάστατοι σε θέσης ευθύνης.
Τα δε κριτήρια του ορισμού σε θέσεις ευθύνης ήταν και παραμένουν τα εξής:
1.           Η αξιοποίηση ολόκληρου του ανθρώπινου δυναμικού της παράταξής μας αλλά και η εφαρμογή πολιτικής ευρύτερων συναινέσεων και συνεργασιών.
2.           Η δυνατότητα συλλογικής λειτουργίας και το πνεύμα συνεργασίας με τις άλλες δημοτικές παρατάξεις ώστε να επιτευχθεί ο κοινός σκοπός χωρίς παραταξιακές και άλλες περιχαρακώσεις.
3.           Η εναλλαγή και ροή προσώπων και ρόλων. Κατά την πάγια προσωπική μου πεποίθηση οι θέσεις προσφοράς και ευθύνης είναι ισότιμες και εξ ίσου σημαντικές.
4.           Η αναδιάταξη του ανθρώπινου δυναμικού για την ανανέωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων της Δημοτικής Αρχής υπό τις εκάστοτε διαμορφούμενες συνθήκες.
Ως εκ τούτου, μέχρι το τέλος της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής, θα υπάρξει και νέα ανακατανομή ρόλων ανάλογα με τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις που διαμορφώνονται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνω τη νέα διάταξη της ομάδας Διοίκησης του Δήμου:
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Χριστιάς Παναγιώτης
Αντιδημαρχία Υποδομών, Προγραμμάτων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος: Παπακωνσταντίνου Αγησίλαος
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος: Λαμπρίδης Διονύσης
Αντιδημαρχία Οικονομικών
Αντιδήμαρχος: Βαρσαμιδάκη Μαρία
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος: Βασιλείου Αλέξης
Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
Αντιδήμαρχος: Παπαγιαννόπουλος Αθανάσιος
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος: Αγγελής Κωνσταντίνος
Αντιδημαρχία Νεότητας, Αλληλεγγύης και πρόνοιας
Αντιδήμαρχος: Καλογιαννάκης Μιχαήλ
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος: Σεϊντή Βαρβάρα
Αντιδημαρχία Κοινωνικής μέριμνας, προστασίας και Δια Βίου Μάθησης
Αντιδήμαρχος: Στεργίου Ανδρέας
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος: Αρβανίτη Σμαράγδη
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Πρόεδρος: Μαρίνης Πέτρος
Επίσης προτείνω προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζωγράφου για τις θέσεις Διοίκησης του ΝΠΔΔ Πολιτισμού- Αθλητισμού, της Μονομετοχικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ακινήτων του Δήμου (ΜΑΞΙΑΔΗΖ) και των Σχολικών Επιτροπών τους εξής:
ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Πρόεδρος: Κόλλιας Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος: Γιαννακόπουλος Γεώργιος
ΜΑΞΙΑΔΗΖ
Πρόεδρος: Γρίβας Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Καλιακάτσος Γεώργιος
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Πρόεδρος: Πανδή Σοφία
Αντιπρόεδρος: Βασιλείου Αλέξιος
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Πρόεδρος: Τσιαπαρίκου Ιωάννα
Αντιπρόεδρος: Σαπρίκη Ελένη
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘ. ΚΑΛΛΙΡΗΣ