30/8/11

Δάνειο βίλλας Ζωγράφου : Ματ του Καλλίρη. Ξερός ο τίμιος John στο δημοτικό συμβούλιο

Πολύ σημαντική εξέλιξη στο θέμα του δανείου για τη βίλλα Ζωγράφου. Ο Δήμαρχος Κώστας Καλλίρης διάβασε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το περιεχόμενο της νομοθετικής πράξης του Προέδρου της δημοκρατίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ σύμφωνα με την οποία το Ελληνικό δημόσιο αναλαμβάνει να εξοφλήσει στην Αυστριακή τράπεζα το δάνειο για λογαριασμό του Δήμου. Έτσι ,ανέφερε ο Δήμαρχος, ο Δήμος απαλλάσσεται από τη σχέση του με την Αυστριακή τράπεζα και πλέον συνομιλεί με το ελληνικό κράτος. Σύμφωνα πάντα με τη νομοθετική πράξη η υποχρέωση του δήμου μεταφέρεται προς το κράτος το οποίο με τη σειρά του θα παρακρατεί τα οφειλόμενα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), την κρατική δηλαδή επιχορήγηση προς το Δήμο. Η εξέλιξη αυτή είναι η καλύτερη δυνατή αφού δεν αποκλείει ,απεναντίας ενισχύει, την πιθανότητα να επιστρέψει ο Δήμος με πολύ ευνοϊκότερους όρους το ποσό του δανείου προς το ελληνικό δημόσιο. Άλλωστε, όπως αναφέρεται στη νομοθετική πράξη, οι λεπτομέρειες της εξόφλησης θα ρυθμιστούν με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών γεγονός που αφήνει στο δήμο σημαντικά περιθώρια διαπραγμάτευσης και διεκδίκησης των καλύτερων δυνατών όρων (ύψος καταβολών, χρόνος εξόφλησης κλπ).
Εκείνο που επίσης είναι πολύ σημαντικό και αναφέρεται με ιδιαίτερη σαφήνεια στην εν λόγω νομοθετική πράξη είναι ότι η προβλεπόμενη ρύθμιση – εξόφληση σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει οποιονδήποτε από πιθανές ποινικές ευθύνες στο θέμα του δανείου.
Ακολούθως αναγνώστηκε η επιστολή απάντησης του Υπουργού Εσωτερικών κου Καστανίδη προς τον επερωτώντα βουλευτή Χρήστο Πρωτόπαπα σχετικά με την υπόθεση του δανείου όπου αφού αποσαφηνίζεται ότι ολοκληρώνονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκ μέρους του Υπουργείου αποστολή των ερωτημάτων που είχε υποβάλει ο Δήμος προς το Νομικό Συμβούλιο του κράτους, τονίζεται με έμφαση ότι το ύψος των ΚΑΠ καθορίζεται από το Υπουργείο μετά από γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ, το θεσμικό δηλαδή όργανο εκπροσώπησης των δήμων. Αυτό αποτελεί σημαντική παράμετρο αφού η ΚΕΔΚΕ έχει τη δυνατότητα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,  να απαιτήσει ειδική μεταχείριση (αύξηση των ΚΑΠ, επιμήκυνση του χρόνο εξόφλησης κλπ) από το υπουργείο Εσωτερικών.
Τέλος ο υπουργός τονίζει και αυτός σε ιδιαίτερη παράγραφο της απαντητικής του επιστολής ότι η νομοθετική πράξη δεν απαλλάσσει κανέναν από ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες για πράξεις και παραλείψεις του στην υπόθεση του δανείου.     

Όλα αυτά αποτελούν σημαντικές εξελίξεις αφού αλλάζουν τα δεδομένα υπέρ του δήμου και θέτουν νέες προϋποθέσεις. Ένα δυστυχώς δεν αλλάζει. Το άκουσες τίμιε John ; Δεν απαλλάσσεται , ναι δυστυχώς δεν απαλλάσσεται κανείς από τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Το γράφει φαρδιά πλατιά στη νομοθετική πράξη του Προέδρου της δημοκρατίας. Και με τη βούλα κινδυνεύεις δηλαδή. Ας πρόσεχες τίμιε John. Ας πρόσεχες…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου