16/7/12

Βίλα Ζωγράφου : Το πόρισμα των ελεγκτών-επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης Ουρανίας Κατσικά και Ιωάννη Σελίμη

Αναδημοσιεύουμε από το www.aftodioikisi.gr και το www.zografoubloging.wordpress.com   το πόρισμα των ελεγκτών-επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης Ουρανίας Κατσικά και Ιωάννη Σελίμη

«Η επιβεβαίωση ότι για να ληφθεί το δάνειο του Δ. Ζωγράφου ύψους 25 εκατ. ευρώ από την τότε ιδιωτική αυστριακή τράπεζα (πλέον κρατική) KommunalΚredit Bank ο τότε δήμαρχος και σήμερα επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γιάννης Καζάκος είχε ακολουθήσει παράνομες διαδικασίες, έρχεται με τον πιο επίσημο τρόπο από το πόρισμα των ελεγκτών-επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης Ουρανίας Κατσικά και Ιωάννη Σελίμη.
Ένα πόρισμα που αποκαλύπτει σήμερα η aftodioikisi.gr και  ήρθε ως αποτέλεσμα των ελέγχων μετά την αποστολή του σχετικού φακέλου από το Δήμο Ζωγράφου σε όλες τις αρμόδιες αρχές.
Στο πόρισμα, ο μόνος λόγος που δε καταλογίζεται πειθαρχική ευθύνη στον τότε δήμαρχο είναι λόγω παρέλευσης... τριετίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις περιγραφές των επιθεωρητών διαφαίνεται καθαρά πως ο Γ. Καζάκος λειτουργούσε ως «αυτοκράτορας», καθώς δε λάμβανε υπόψη του καμία απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ή δεν το ρωτούσε καν. Να σημειωθεί ότι από τα 25 εκατ. ευρώ, τα 19,4 εκατ. ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά της Βίλας Ζωγράφου και τα 5,6 για αποπληρωμή παλαιότερων δανείων (εδώ).
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για το δάνειο που μαζί με αυτό του Δήμου Αχαρνών που παραλίγο να μπλοκάρουν την πέμπτη δόση τον Ιούλιο του 2011.
Καμία πειθαρχική ευθύνη λόγω... παραγραφής
Στα συμπεράσματα των ελεγκτών-επιθεωρητών, διαπιστώνονται διοικητικές ευθύνες από τη διοίκηση Καζάκου, αλλά «τυχόν πειθαρχικές ευθύνες αιρετών οργάνων του Δήμου Ζωγράφου για πράξεις ή παραλείψεις που αναφέρονται στην παρούσα (σ.σ.: έκθεση) δεν αναζητούνται, διότι υφίσταται παραγραφή αυτών, καθόσον παρήλθε το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 τριετές χρονικό διάστημα από την τελεσή τους».
Όσο για τις ποινικές ευθύνες; Αυτό θα το αποφασίσει ο εισαγγελέας, καθώς η δικογραφία διαβιβάστηκε στο 7ο Προανακριτικό Τμήμα του Πταισματοδικείου Αθηνών προκειμένου να διεξάγει την όλη έρευνα.
Τα συμπεράσματα των
ελεγκτών-επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης
Οι δύο δανειακές συμβάσεις που υπέγραψε ο τότε δήμαρχος Γιάννης Καζάκος με την KommunalΚredit Bank «δεν εισήχθησαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο κατά παράβαση» της νομοθεσίας. «Η μη υποβολή του σχεδίου των δανειακών συμβάσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο συνεπάγεται την ακυρότητα αυτών και επομένως είναι μη νόμιμες οι δαπάνες που απορρέουν σε βάρος τους».
Ο δήμαρχος Ζωγράφου (σ.σ.: Γιάννης Καζάκος), «παρά την προαναφερόμενη παράλειψη και τις επιφυλάξεις που εξέφρασε η Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου ως προς τη νομιμότητα έκδοσης και πληρωμής χρηματικών ενταλμάτων για την εξυπηρέτηση των δανείων, έδωσε εντολή στην αρμόδια υπηρεσία να προβεί σε αυτές τις ενέργειες, οπότε και καταβλήθηκαν τα αντίστοιχα ποσά».
Ο δήμαρχος Ζωγράφου (σ.σ.: Γιάννης Καζάκος) «προέβη στην υπογραφή της σύμβασης; αγοράς του επίμαχου ακινήτου (σ.σ. Βίλα Ζωγράφου), παρότι δεν είχε εκπληρωθεί ο όρος που τέθηκε με την υπ' αριθμ. 290/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον οποίο η συγκεκριμένη αγορά θα πραγματοποιούνταν στην περίπτωση επαναφοράς των χρήσεων του ακινήτου στο καθεστώς του Πολεοδομικού Κέντρου, μετά από απόφαση του ΣΤΕ, η οποία αναμενόταν και με την οποία θα κρινόταν αίτηση ακύρωσης της απόφασης του Νομάρχη περί χαρακτηρισμού της έκτασης ως χώρου κοινόχρηστου πρασίνου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, η οποία εκδόθηκε πριν τη σύναψη της δανειακής σύμβασης και την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς του ακινήτου, ακυρώθηκε μεν η απόφαση του Νομάρχη -σημειωτέον, λόγω αναρμοδιότητας του συγκεκριμένου οργάνου- ταυτόχρονα όμως, έως την πολεοδομική ρύθμιση του θέματος από το αρμόδιο όργανο (έκδοση Π.Δ.), απαγορεύτηκε οποιαδήποτε δόμηση και έκδοση οικοδομικών αδειών στο συγκεκριμένο ακίνητο και συνεπώς, οι χρήσεις του ακινήτου δεν επαναφέρθηκαν στο προηγούμενο καθεστώς του Πολεοδομικού Κέντρου, ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης αγοράς από το Δήμαρχο».
Σύμφωνα πάντα με το πόρισμα των επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης Ουρανίας Κατσικά και Ιωάννη Σελίμη «οι όροι της αγοραπωλησίας του ακινήτου, με τους οποίους προβλεπόταν ανέγερση εμπορικού κέντρου κ.λπ. Ήταν ανεφάρμοστοι πολεοδομικά, δεδομένης της ήδη εκδοθείσας απόφασης του ΣτΕ, με την οποία ρητά απαγορευόταν κάθε οικοδομική δραστηριότητα σε αυτό».
Η προφορική εισήγηση του Γιάννη Καζάκου, «όπως αυτή αποτυπώνεται στην υπ' αριθμ. 399/2007 απόφαση του Δ.Σ., αλλά και όσα αποφασίστηκαν σε αυτή, δεν αντιστοιχούν σε όσα έχουν καταγραφεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 16ης Συνεδρίασης/5-7-2007 του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία είναι εξαιρετικά σύντομα και αόριστα και δε γίνεται σε αυτά ρητή αναφορά ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός συνδέεται με την αγορά του συγκεκριμένου ακινήτου, καθώς και ότι ο Δήμαρχος εξουσιοδοτείται να προβαίνει στις ενέργειες που περιγράφονται στην ως άνω απόφαση, τη λήψη της οποίας, μάλιστα, αμφισβήτησαν ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι».
Μέρος του δανείου των 5.600.000 ευρώ «και συγκεκριμένα το ποσό των 718.150,88 ευρώ δεν χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό για τον οποίο ελήφθη (αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου). Το ποσό αυτό, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 176 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, δεν επιστράφηκε στο δανειστή, ούτε ελήφθη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να είναι επιτρεπτή η διάθεσή του για άλλο σκοπό, αλλά εγγράφηκε ως ενειδίκευτο έσοδο στην προϋπολογισμό του Δήμου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου