12/2/12

Καληνύχτα τίμιε σε σένα αλλά και σε όσους ακόμη σε υποστηρίζουν

Απόσπασμα από την ομόφωνη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το θέμα της αγοράς της βίλλας(της ταράτσας)
……Η σύμβαση αγοράς ακινήτου και συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών επ’ αυτού, που συνήψε Δήμος με τους ιδιοκτήτες, καθ’ υπέρβαση της εξουσίας αντιπροσωπεύσεως του υπογράψαντος αυτήν, ως εκπροσώπου του Δήμου, Δημάρχου, θεωρείται ανενεργός και οι εξ αυτής έννομες συνέπειες παραμένουν μετέωρες και τελούν υπό την νομική αίρεση της εγκρίσεως ή αποποιήσεώς της εκ μέρους του οικείου δημοτικού συμβουλίου ή υπαναχωρήσεως των αντισυμβαλλομένων ή παρόδου της τυχόν ταχθείσης υπ’ αυτών ευλόγου προς έγκριση προθεσμίας.....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου